top of page

Wedstrijdreglement bevraging Shoply

1. Inleiding

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Tinktank BV, Hutsepotstraat 113, 9052 Gent (KBO BE 0845 787 441) in het kader van een marktonderzoek. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

2. Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen die vrijwilliger is bij een in België gevestigde vereniging en meerderjarig is, kan meedoen aan de wedstrijd.

Enkel wie de enquête volledig heeft ingevuld, mag meedoen aan de wedstrijd.

Per vereniging kan 1 vrijwilliger meedoen aan de wedstrijd. Indien meerdere vrijwilligers van dezelfde vereniging meedoen aan de wedstrijd, zal enkel de eerst ingestuurde inzending gelden.

3. Wedstrijd

De wedstrijd bestaat uit 2 wedstrijdvragen die je terugvindt in de enqûete op deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/5B7XVB3

Er is één multiple choice vraag en één schiftingsvraag.

De wedstrijd loopt tot 15 juni 2020 14u00 (tot dan kan de vragenlijst ingestuurd worden).

De winnaar heeft het antwoord op de multiple choice vraag juist en geeft het meest precieze antwoord op de schiftingsvraag. Bij een ex aequo wordt de prijs toegekend aan de eerste die de vragenlijst instuurde.

 

Als niemand het antwoord op de multiple choice vraag juist heeft, dan wordt de prijs niet toegekend.

Op 16 juni 2020 wordt de uitslag bekend gemaakt op de Facebookpagina van Tinktank .

4. Prijs

De prijs is een waardebon van 100€ bij Kadonation.

5. Aansprakelijkheid

De deelnemers en winnaars verklaren af te zien van enige vordering tegen Tinktank BV die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk schadegeval dat hen overkomt bij deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de prijs.

Mocht een derde Tinktank BV op de een of andere wijze aansprakelijk stellen voor enige schade veroorzaakt bij deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de prijs, zal de desbetreffende deelnemer of winnaar Tinktank BV daarvoor volledig vrijwaren.

Tinktank BV is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden omdat de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Bij onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie binnen de 7 kalenderdagen, kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer. Wanneer de winnaar bekend is gemaakt, wordt hij/zij per e-mail gecontacteerd door Tinktank BV met de vraag om zijn/haar contactgegevens over te maken aan de organisatie voor de toekenning van de prijs.

6. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Tinktank BV verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

 

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze een prijs winnen, de naam en de woonplaats van hun vereniging kan verschijnen op de Facebookpagina van Tinkel en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Tinkel BV.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.

8. Het reglement aanvaarden

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

bottom of page